Yn y rhai cyntaf mae'n hawdd: yr un sy'n croesi'r llinell derfyn gyntaf sy'n ennill. Yn y dyddiau hynny, hynny yw, fesul cam - fel y Tour de France, y Giro ...

bywyd dwy olwyn

Freeride: Yn y dull hwn, rydych chi eisiau cael hwyl, neidio dros y Drops mwyaf gorliwiedig, mynd i lawr y llethrau mwyaf serth oddi ar y trac a chwilio bob amser am y llinell amhosibl honno sy'n…

bywyd dwy olwyn

Mae'r beic hwn yn debyg iawn i feic ffordd neu lwybr, hynny yw, y beiciau beicio clasurol y gallwch eu gweld, er enghraifft, mewn cystadlaethau proffesiynol ...

bywyd dwy olwyn

Mae beicio mynydd yn wahanol i weddill y disgyblaethau beicio cystadleuol oherwydd ei fod yn digwydd mewn amgylcheddau naturiol. Mae a wnelo gwahaniaeth sylfaenol arall â'r…

bywyd dwy olwyn

Y rasys beicio ffordd pwysicaf Y Tour de France. Mae'r ras hon yn cael ei hystyried yn un o'r rhai pwysicaf ym myd beicio ers iddi…

bywyd dwy olwyn

Beth yw'r dulliau beicio? Mae beicio cystadleuol yn gamp lle defnyddir gwahanol fathau o feiciau. Mae sawl dull neu ddisgyblaeth yn…

bywyd dwy olwyn

Beicio ffordd yn y Gemau Olympaidd Y ddau fath presennol o ras ffordd yn y Gemau Olympaidd yw’r ras ffordd wreiddiol a’r treial amser…

bywyd dwy olwyn

Mathau o feicio Beicio ffordd. Trac beicio. Beicio mynydd. Cyclocross. Treial. Beicio yn yr ystafell. Beicio BMX. Twristiaeth beicio. Mwy o eitemau… Beth yw dulliau beicio…

bywyd dwy olwyn

Mae XCC yn cynnwys cylched o 1 km i 1,5 km gyda ras sy'n para rhwng 20 a 25 munud ac sydd â chyfartaledd o chwech i…

bywyd dwy olwyn

Y Tour de France Mae'r ras hon yn cael ei hystyried yn un o'r rhai pwysicaf ym myd beicio gan fod ganddi'r categori uchaf o gystadlaethau proffesiynol yn…

bywyd dwy olwyn