กำลังสูงสุดคือจำนวนที่มากที่สุดที่ได้จากการคูณแรงบิดของมอเตอร์ด้วยความเร็วที่สร้าง … พลังจะไปเสมอ…

ชีวิตสองล้อ

จะทราบได้อย่างไรว่ารถจักรยานยนต์เป็น 2 หรือ 4 จังหวะด้วยตาเปล่า? ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะคือ...

ชีวิตสองล้อ

หน้าที่ของการเชื่อมโยงคืออะไร? ลิงค์เป็นองค์ประกอบที่ส่งแรงบิดของแชสซีและตัวถังรถ แรงนี้ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปที่แถบ...

ชีวิตสองล้อ

จักรยาน abs คืออะไร? กระทืบการปั่นจักรยานเป็นหนึ่งในท่าบริหารหน้าท้องที่ดีที่สุด แบบฝึกหัดนี้จำลองการเคลื่อนไหวของ...

ชีวิตสองล้อ

The Madison Races หรือที่รู้จักในชื่อ Americana เป็นงานสำคัญของการแข่งรถ Six Day เป็นรูปแบบของการทดสอบเครื่องหมายวรรคตอนใน...

ชีวิตสองล้อ